KryptoChemik.pl

Kryptowaluty, technologia blockchain, ...

GRN Association. List część 1

Telegram Michael Mathias 2021-05-21 piątek (pdf)

KCH: komentarz KryptoChemik.pl

List Ogłaszający Stowarzyszenie GRN – część 1

Jest to list otwarty do całej społeczności posiadaczy GRN z ogłoszeniem powstania Stowarzyszenia GRN w Szwajcarii (GRN Association). To bardzo ważny moment inicjacji. Oznacza przejście naszego ekosystemu do pełnego zarządzania przez społeczność.

Uczestnictwo w tym ekosystemie zawsze stanowiło dla nas, jako społeczności, okazję do samorozwoju i samorządności.

A także samonagrody, ponieważ nasz ekosystem od samego początku wybrał system marketingu zdecentralizowanego (tj. marketingu opartego na poleceniach). Zamiast stosować bardziej tradycyjne i skonsolidowane podejście do marketingu, zdecydowaliśmy się rozłożyć nagrody za polecenia w całej społeczności, proporcjonalnie do stopnia wpływu, jaki każda osoba miała na tworzenie wzrostu.

Jest coś bardzo prostego i eleganckiego w tworzeniu globalnego ekosystemu, który jest poświęcony wzajemnemu wzmacnianiu poprzez samorozwój, samorządność i samonagrodę. Na wielu płaszczyznach takie podejście ma sens i wydaje się naturalne.

Jednak patrząc z poziomu status quo, idee te są radykalne. Patrząc z perspektywy rządu, idee te są rewolucyjne. Globalny system wzajemnych korzyści, który jest poza kontrolą jakiegokolwiek rządu, jest zagrożeniem dla wszystkich rządów świata.

Ważne jest, abyśmy wszyscy byli świadomi tego prostego faktu: to, co reprezentuje ta społeczność, czyni ją wrogiem każdego rządu na świecie. Nie popełnij tego błędu: każdy rząd ma monopol na zarządzanie we własnym kraju. Pieniądze są zawsze ważne dla rządów, ale najważniejsza jest władza. Ostatecznie chodzi o kontrolę.

Zawsze byliśmy inni

Nasz ekosystem nie przypomina żadnego innego projektu w branży blockchain. Nie dało się go skategoryzować za pomocą ustalonych etykiet. I nawet wśród pojawiających się etykiet z branży blockchain, nie pasowaliśmy do tych definicji. Z tego powodu zawsze byliśmy podatni na niezrozumienie. Nawet między nami czasami.

Proszę pamiętać, że nigdy nie była to propozycja pasywna. To zawsze była okazja, która wymagała zaangażowania. Nigdy nie została zaprojektowana jako doświadczenie „odchylania się” (i czekania, aby zobaczyć, co się stanie), zawsze wymagało podejścia „pochylenia się do przodu”, wymagającego osobistego zaangażowania i aktywnego podejmowania decyzji.

Twoja przygoda zaczęła się od decyzji o zakupie licencji. Licencja NetLeaders zapewniła Ci zasoby w globalnym autonomicznym systemie. Te zasoby reprezentowały tokeny użytkowe, które nazwaliśmy Cyklami. Posiadając licencję, otrzymałeś upoważnienie do używania tych Cykli do tworzenia i utrzymywania aplikacji w globalnym systemie blockchain.

Byłeś również w stanie odroczyć swoje wysiłki rozwojowe (lub je odrzucić), przekształcając swoje Cykle w token przechowywania wartości (obecnie nazywany GreenPower) poprzez udział w procesie bicia. W konsekwencji, aby dotrzeć do punktu, w którym jesteś teraz – trzymając GRN, dokonałeś szeregu ważnych osobistych wyborów.

  1. Wybór zakupu licencji.
  2. Wybór konwersji Cykli na token przechowywania wartości (GRN).
  3. Wybór, aby nie sprzedawać swoich GRN. Od 27 kwietnia 2018 r. do rozpoczęcia wymiany 29 września 2020 r. istniały co najmniej trzy ogólnodostępne giełdy, na których można było sprzedać swój GRN. Jednak zdecydowałeś się nie sprzedawać. Zamiast tego zdecydowałeś się zatrzymać swoje GRN.

KCH: Był jeszcze 4 wybór, co prawda dla nielicznych (choć miał być dostępny dla wszystkich i przez wielu wyczekiwany). Wybór użycia DasCoin (poprzednia nazwa tokena przechowywania wartości) do bezpośrednich płatności za pomocą DasPay/AlliancePay. Ja z tego wyboru w dużej mierze skorzystałem, testując system bezpośrednich płatności kryptowalutą. TO DZIAŁAŁO !!!

Z powyższego wynika, że wszyscy w tej społeczności uczestniczyli w tej samej serii decyzji. Oczywiście każdy z nas ponosi pełną odpowiedzialność za indywidualne decyzje, które podejmuje. A teraz, wraz z przejściem na zarządzanie społecznościowe, zaczniemy podejmować decyzje jako społeczność, które będą kształtować kierunek i tworzyć nową falę wyników dla naszego globalnego ekosystemu.

Monopol na zarządzanie

Niemniej jednak istnieje bardzo poważny problem: rządy świata nie chcą, abyśmy podejmowali decyzje za siebie (KCH: jakże (nie)WIDOCZNE, to jest w czasach tzw. koronaŚwirusa). Rządy są przeciwne wszelkim formom autonomii – głównie dlatego, że autonomia jest odporna na zewnętrzną kontrolę. Nie popełnij tego błędu, organizacja autonomiczna – czyli organizacja, która nie jest pod kontrolą organu zarządzającego (tj. kraju) – jest bezpośrednim zagrożeniem dla WSZYSTKICH rządów świata.

Rządy nie rozumieją tego rodzaju struktury. Dla rządów geografia jest podstawą wszystkich decyzji. Grunt, na którym coś się dzieje, określi, który rząd kontroluje zaangażowane strony. Tak działa prawo polityczne od setek lat. Gdziekolwiek pojedynczy podmiot (czy to osoba, podmiot gospodarczy czy statek) został zarejestrowany po raz pierwszy, będzie decydować, który rząd ma nad nim kontrolę. Nawet w dobie korporacji międzynarodowych jurysdykcja pozostaje stosunkowo jasna (kraj, w którym zarejestrowany jest scentralizowany podmiot zarządzający, ma jurysdykcję nad całym łańcuchem spółek na całym świecie).

Jednak autonomiczne systemy globalne, takie jak blockchain, są inne. Nie mają scentralizowanego mechanizmu kontroli – a ten rodzaj zdecentralizowanej struktury nie jest rozumiany przez establishment świata. Ponieważ nie ma osoby ani firmy kontrolującej system, nie można twierdzić, że znajduje się pod kontrolą któregokolwiek z uznanych rządów. (KCH: Na usta ciśnie mi się … o k…a … przecież to jest to czego ja świadomie i podświadomie szukam i co buduję. Poszczególne węzły główne (masternody) mogą być pod kontrolą geograficzną … ale cały system … Czy portfel sprzętowy ZENIQ (masternode w wersji „01”) będący w naszych rękach i przemieszczający się z nami po całym świecie, może być realnym krokiem do niezależności od mafii rządowej oraz tzw. rządu światowego NWO? Co zaproponuje GRNecosystem?) W konsekwencji istnieje ryzyko, że jakikolwiek autonomiczny system tego rodzaju zostanie uznany za „bezprawny” i będzie stanowił bezpośrednie zagrożenie dla oligarchii globalnego rządzenia, z których każdy ma monopol na rządzenie we własnym kraju. Nieodłączna decentralizacja tego typu systemów zakłóca system (status quo) a zatem zagraża władzom rządowym. Rząd może zrozumieć tylko to, co bezpośrednio kontroluje lub co jest bezpośrednio kontrolowane przez inny rząd. Działanie bez nadzoru i kontroli konkretnego rządu jest powszechnie postrzegane w sferze prawa politycznego jako z założenia nielegalne.

„Rząd nie jest racją. To nie jest elokwencja. To jest siła. Jak ogień jest niebezpiecznym sługą i strasznym panem.” Te słowa zostały wypowiedziane przez George’a Washingtona, pierwszego prezydenta USA, i pokazują jego zrozumienie dla ordynarnej i kapryśnej natury rządu.

Ekonomia jest wynikiem systemów prawnych

Przed erą prawa politycznego, które dziś dominuje na świecie, istniało coś znanego jako prawo zwyczajowe lub Prawo Naturalne (termin, który preferuję). To czcigodny system, którego korzenie sięgają co najmniej 25 wieków. Zmieniało się bardzo powoli i tylko w odpowiedzi na odkrycia minionych błędów lub nowe okoliczności.

Trzy z żelaznych wymagań Prawa Natury były takie, aby było: stabilne, przewidywalne i logiczne. Zmiana gospodarcza była ewolucyjna w świetle Prawa Naturalnego, a nie rewolucyjna (jak to jest dzisiaj, kiedy politycy i biurokraci nigdy nie wahają się zaburzać codziennego porządku rzeczy). Prawo Naturalne nie przyniosło żadnych eksperymentów socjotechnicznych, które są głównym rezultatem współczesnego stanowienia prawa. (Dzisiejsze populacje są zmuszone dostosowywać swoje życie do życzeń tych, którzy sprawują władzę). Zgodne z Prawem Naturalnym planowanie było bardziej efektywne, ponieważ przepływy pieniężne były bardziej ugruntowane i nie wyciekały z powodu ciągłego majstrowania przy prawie.

Założeniem Prawa Naturalnego było to, że zachowania, które umożliwiają nam wspólne życie i pracę, znajdują się w naszym DNA. (KCH: w nas, mam inne niż akademickie podejście do DNA oraz środowiska, która na nas wpływa i które my tworzymy. Szukaj: epigenetyka, Blog Wiedza dla Wolności: Umysł ponad materią) Są naturalną częścią tego, kim jesteśmy. W konsekwencji, Prawo Naturalne było prawem możliwym do odkrycia, podczas gdy prawo w dzisiejszym świecie jest zasadniczo prawem wymyślonym. Prawo Naturalne opierało się na etyce, a nie polityce. Podstawy Prawa Naturalnego, które umożliwiły cywilizację, są tak proste: rób wszystko, na co się zgodziłeś, i nie naruszaj innych osób ani ich własności. (Pierwsza była podstawą prawa umów, a druga prawa deliktowego (KCH: łac. ex delicto, z czynu niedozwolonego, błędu, przewinienia) i niektórych przepisów karnych.) Cały system prawny można zawrzeć w idei, że istnieją zachowania, które działają dla ludzi, tak jak bieganie działa dla lisa, pływanie dla ryby, a latanie dla ptaka. Lis, ryba i ptak mogą zdecydować, że nie będą używać swoich zachowań, ale nie będą prosperować. To samo dotyczy ludzi. Każdy z nas może zdecydować się nie przestrzegać podstawowych zasad Prawa Naturalnego, ale prawdopodobnie będziemy tego żałować.

Prawo polityczne nie zawiera takich zasad. Prawa są po prostu wymyślone z powietrza i zmieniają się wraz z wiatrem. Zatem prawo zamiast być źródłem stabilności dla firm, staje się źródłem niestabilności. W większości dzisiejszych społeczeństw istnieje nacisk na wybieranych prawodawców, aby tworzyli coraz większą liczbę praw. Nieustanna zmienność prawa politycznego sprawia, że ​​cała finansowa struktura świata jest zasadniczo zbudowana na piasku i zmienia się w nieprzewidywalny sposób. Prawo polityczne jest śmiertelnym wrogiem wszystkiego, co racjonalne. Nie wprowadza porządku – wprowadza nieład. To nie tarcza – to miecz. Podkopuje cywilizację.

Zachęty napędzają ekonomię

Podstawowym ograniczeniem scentralizowanej władzy są restrykcje nakładane na dystrybucję nagród. Aby zachować konsolidację władzy, rządy dokładają wszelkich starań, aby powstrzymać przepływ korzyści systemu. Jedną z preferowanych metod stosowanych przez wiele systemów politycznych jest ograniczanie zakresu osób uprawnionych do uczestniczenia w tworzeniu wartości (na podstawie dochodu lub poziomu aktywów). Innym jest agresywne blokowanie wszelkich prób demokratyzacji bodźców w gospodarce.

KCH: Występuje proces odwrotny. Każdy kto buduje wartość jest karany. Czym więcej zarobisz tym wyższy podatek masz zapłacić (kara i brak zachęty do działania). Podatki nie są częścią Prawa Naturalnego. VAT jest przykładem „legalnej” korupcji dla … urzędników.

Rządy wolą, aby władza gospodarcza pozostała ugruntowana w społeczeństwie, ponieważ ułatwia to utrzymanie kontroli. . Aby wzmocnić swoją bazę władzy, rządy te chcą, aby ogólna populacja czuła się niezdolna do podejmowania własnych decyzji lub oporna na branie odpowiedzialności. Stworzyli więc systemy, które mają na celu wyprodukowanie słabych i zależnych obywateli. KCH: Np. Ministerstwa tzw. Edukacji (tego samego poziomu dla wszystkich) i tzw. Zdrowia (chorób). W ramach tych wysiłków i pod przykrywką „ochrony” systematycznie zamykają wszelkie drogi usamodzielnienia. Zamiast zapewnić wsparcie swoim obywatelom poprzez formę oświeconego nadzoru, stosują nadgorliwe i nieskalibrowane reakcje „spalonej ziemi”. Ich działaniom brakuje racjonalności i rozeznania, ale skutecznie tłumią wszelkie możliwości szerszej dystrybucji korzyści ekonomicznych.

KCH: Żywy i autentyczny opis … PLANdemii i „koronaŚwirusa”.

Wraz z nadejściem zdecentralizowanej sieci dostępnych jest wiele systematycznych formatów zachęt, które są odporne na tradycyjne scentralizowane reakcje. Świat stoi nad przepaścią ogromnej zmiany, która niesie ze sobą moc rozprowadzania zachęt w społeczeństwie w bezprecedensowy sposób. Nadchodzi renesans nagród. A scentralizowane władze nie będą w stanie tego powstrzymać.

Rzeczywistość sytuacji

Jesteśmy atakowani. Atakowani od samego początku. To, co reprezentujemy, zagraża scentralizowanym władzom na całym świecie.

W konsekwencji chcą zniszczyć GRN. Chcą zburzyć nasz ekosystem. I chcą zbezcześcić nasze wartości.

To nie dzieje się tylko gdzie indziej. To się teraz dzieje wokół ciebie. W każdym kraju świata.

Samorozwój jest zniechęcany.
Samorządność jest zabroniona.
Odmówiono samonagrody.

Droga naprzód dla naszego ekosystemu to większa decentralizacja.
Dlatego powstaje Stowarzyszenie GRN Association.
Właśnie dlatego społeczność poprzez PowerDAO będzie od teraz rządzić.

Dlaczego decentralizacja jest odpowiedzią?
Ponieważ decentralizacja jest skuteczna i trwała.
Każda osoba może zostać pokonana.
Każda grupa może zostać podbita.
Każdy naród może zostać obalony.
Ale zdecentralizowany autonomiczny system globalny jest niepodważalny. KCH: Kiedy jest ogólnoświatowy i nie ma geograficznego posadowienia.

List z ogłoszeniem stowarzyszenia GRN Association: część 1 z 3

Oto pierwsza część trzyczęściowego listu:

Część 1: Dynamika. Ta pierwsza część była ogólnym przeglądem dynamiki wpływającej na nasz ekosystem.
Część 2 (A, B, C, D, E): Historia. W drugiej części spojrzymy wstecz na ostatnie pięć lat i przejdziemy do szczegóły tego, co się stało i dlaczego.
Część 3: Przyszłość. Trzecia część skupi się na tym, co nas czeka i dlaczego ten ekosystem ostatecznie zwycięży.

Michael Mathias

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przewiń na górę