KryptoChemik.PL

Kryptowaluty, technologia blockchain, ...

Analiza SWOT (Licencja NetLeaders)

Telegram Michael Mathias 2021-05-19 środa (pdf)

KCH: komentarz KryptoChemik.pl

Przegląd:

Analiza SWOT to ramy planowania strategicznego, które oceniają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, a także obecny i przyszły potencjał. Poniżej przedstawiono demonstrację zastosowania analizy SWOT do wniosku. Dla zilustrowania tej struktury, zdecydowałem się zastosować analizę do propozycji Licencji NetLeaders (około 2017-2018) po prostu dlatego, że była to decyzja znana wszystkim w naszej społeczności. Moim zamiarem jest, aby zastosowanie tych ram było pomocne dla naszej społeczności w ocenie potencjalnych kierunków rozwoju ekosystemu. Mamy nadzieję, że ta demonstracja zapewni również pewien wgląd w dynamikę naszego ekosystemu i ogólnej branży blockchain.

Podstawowa struktura są prosta:

  • silne strony (Strengths)
  • słabe strony (Weaknesses)
  • możliwości (Opportunities)
  • zagrożenia (Threats)

Stosując SWOT do oferty w naszej branży, dodaję trzy kategorie, aby zapewnić dodatkowe skupienie na analizie. Te same trzy kategorie są również zalecane do wykorzystania w ocenie przyszłych kierunków rozwoju naszego ekosystemu.

  • System
  • Rynek
  • Przepisy prawne (regulacje)

KCH: warto prześledzić i zastosować taką analizę w Twoich projektach oraz przy ważnych decyzjach, które podejmujesz. Konia z rzędem temu kto zrobił taką analizę przed zakupieniem licencji NetLeaders …

Mocne strony: Jakie są główne zalety?

Mocne strony SYSTEMU:

Weryfikowalna technologia Blockchain – Ekosystem zawiera najnowocześniejszy system blockchain, jest w stanie wykonać 100 000 transakcji na sekundę i z 6-sekundowymi interwałami bloków (później skróconymi do 3 sekund) wydaje się być dobrze przystosowany do mikrotransakcji. Informacje w czasie rzeczywistym można zweryfikować w eksploratorze łańcucha bloków.

Solidne przypadki użycia ukierunkowane na rynek masowy – wydaje się, że wiele uwagi poświęca się rozpowszechnianiu technologii blockchain i umożliwianiu przeciętnej osobie korzystania z kryptowalut do dokonywania codziennych zakupów tak wygodnie, jak przy użyciu karty debetowej. Koncepcja płatności kryptograficznych w oparciu o kartę o nazwie DasPay jest już opracowywana we współpracy ze światowej klasy dostawcą płatności.

KCH: DasPay był kluczowy przy podejmowaniu mojej decyzji. I mogłem osobiście sprawdzić w drugiej połowie 2018 roku, że to DZIAŁA !!!

Innowacyjny Model Dystrybucji – Unikalny model licencjonowania jest wykorzystywany jako podstawa dystrybucji wartości w ekosystemie. Zakup licencji zapewnia prawa do korzystania z pewnej części dostępnej pojemności systemu blockchain z wykorzystaniem mechanizmu proof-of-authority (dowód autorytetu). Prawa te są przekazywane poprzez przydzielenie określonej ilości żetonów użytkowych, zwanych Cyklami. Tokeny użytkowe można wykorzystać do usług blockchain lub przekonwertować na jednostkę wartości przechowywanej (znaną wówczas jako DasCoin). Konwersja obejmuje proces bicia, który wykorzystywał naprzemienne węzły ze zdecentralizowanej sieci blockchain do dystrybucji określonej liczby nowo wybitych monet co dziesięć minut. Nie ma pre-mine, pre-dystrybucji, air drops (KCH: rozdawanych tokenów) ani procentów przyznawanych zespołom/doradcom.

KCH: z tego co pamiętam to 1% monet DasCoin był zachowany przez Zarząd dla firm, pracowników i kontrahentów na wynagrodzenia (zachęty) we wprowadzanej na rynek kryptowalucie. Nie mam informacji jak to było oraz jak to zadziałało, kiedy nastąpił fork i zmniejszenie całkowitej liczby monet, czy ten 1% był już rozdystrybuowany? A jeśli nie to 1% od początkowej ilości monet ponad 8 mld, czy od nowej liczby monet ponad 3 mld?

KCH: kolejne pytanie to jak się miało wprowadzanie kolejnych monet co 10 min. do dystrybucji monet na licencje? Tak trzeba było czekać na monety z Cykli. Natomiast po zmianach w projekcie, przed forkiem wszystkie Cykle zostały zamienione na monety DasCoin od razu i każdy otrzymał tyle ile wynikało z warunków licencji.

Globalny Program Rekomendacji – Program licencjonowania NetLeaders oferuje wielopoziomowy system nagród w celu zachęcania klientów do polecania. Silna kultura marketingowa wydawała się przenikać do projektu, a wzrost przyspieszał.

Zdecentralizowana struktura – projekt wydaje się mieć strukturę długoterminową, ponieważ firmy zostały założone w kilku różnych krajach i już współpracują jako strategiczny sojusz.

Doświadczeni założyciele – Czterech założycieli firm ekosystemowych wydaje się być doświadczonymi biznesmenami z doświadczeniem w zakresie technologii, finansów i zarządzania przedsiębiorstwem.

KCH:
DasCoin – DasCoin Ltd, Hong Kong – Michael Mathias, Dyrektor Generalny (CEO)
DasFinancial – DasFinancial AG, Switzerland – Terry O’Hearn, Prezydent (Executive Chairman)
WebWallet – WebWallet Pte Ltd, Singapore – George Sarcevich, Dyrektor (Director)
NetLeaders – CL Singapore Pte Ltd, Singapore – John Pretto, Dyrektor (Director)

Imponujący doradcy – Z projektem powiązanych jest kilku cenionych doradców, co zwiększyło wiarygodność.

KCH: Soon Hock Lim, Eberhard Wedekind, Tho Yow Yin, KC See, Brian Semkiw (hmmm ….), po Konferencji NetLeaders w Tokio doszła Anna Hejka.

Anna Hejka, Jacek Hodża Paciorek. Dubaj 2017-11-25

KCH: zwróć uwagę dalej na Słabe strony SYSTEMU: Porozumienia z doradcami są niesprecyzowane. To co z jednej strony może być silną stroną z drugiej strony może stanowić słabość przy określonych warunkach lub ich braku.

Mocne strony RYNKU:

Rynek wzrostu – Rynek blockchain/krypto zaczyna wkraczać w główny okres wzrostu po zakończeniu bessy.

Bogactwo projektów – Dużo emocji i wiele nowych projektów uruchamianych w przestrzeni blockchain i kryptowalut. (Ten okres stał się znany z wielu ICO – Initial Coin Offering – uruchomiono ponad 2000 takich projektów.)

Dobry czas – Rynek kryptowalut wydaje się być w dobrym miejscu i posiada duży ekscytujący potencjał.

Mocne strony REGULACJI:

Ograniczone przepisy dotyczące kryptowalut – tylko kilka jurysdykcji uchwaliło jakiekolwiek środki regulacyjne związane z kryptowalutami (lista dławiących przepisów uchwalonych przez stan Nowy Jork w 2015 r. – znanych jako BitLicense – i więcej środków wspierających przyjętych przez władze monetarne Singapuru).

Projekt wydawał się dobrze pozycjonowany – pomimo nielicznych regulacji, kierownictwo firm ekosystemowych wydaje się być proaktywne we współpracy z organami regulacyjnymi i wydaje się być dobrze przygotowane do obsługi nadchodzących środków regulacyjnych ze względu na zdecentralizowaną strukturę sojuszu z wieloma jurysdykcjami.

Słabe strony: Czego brakuje lub wymaga poprawy?

Słabe strony SYSTEMU:

Zastrzeżony łańcuch bloków – projekt zawiera zastrzeżony blockchain, który wykorzystuje bazę kodu Graphene, a następnie buduje na nim personalizację. Istnieje wiele zagrożeń technologicznych związanych z takim niestandardowym, zastrzeżonym blockchainem.

Trudny przypadek użycia – sfera płatności obejmuje wzajemne oddziaływanie systemów fiat i kryptowalut. Jest to niezwykle trudna dziedzina, w której tworzy się rozwiązania z uwzględnianiem złożoność operacyjnej, wpływem stowarzyszeń kartowych (Mastercard/Visa), a także potencjalnej potrzeby rozwiązania międzyjurysdykcyjnych kwestii regulacyjnych. Pomimo atrakcyjności przypadku użycia i jego ogromnego potencjału rynkowego, droga do rozwiązania wszystkich kłopotliwych problemów zawierała w sobie przeczucie czegoś złego (ang. foreboding).

Nieprzetestowany model dystrybucji – pomimo obiecującego projektu systemu, w tym wykorzystania bicia monet, a także nietradycyjnego modelu dystrybucji, nie wiadomo, czy wyniki takiego systemu mogą być udane.

Brak klientów korzystających z systemu – system blockchain wymaga rozwoju aplikacji, aby przyciągnąć użytkowników/klientów. Model ekosystemu opiera się na aplikacjach opracowywanych przez różne firmy członkowskie ekosystemu, a także przez posiadaczy licencji, którzy posiadają tokeny użytkowe, które można wykorzystać do obsługi aplikacji.

Program marketingowy oparty na MLM — licencje na system są sprzedawane w ramach programu nagród, znanego jako marketing sieciowy lub MLM. Istnieje wiele zagrożeń związanych z działaniem i zarządzaniem tego rodzaju programami marketingowymi MLM, w tym brak przejrzystości w zakresie płatności dla działań marketingowych, potencjalne nadużycia firmy (np. brak płatności lub opóźnione płatności), możliwość nadpłaty dla działań marketingowych i możliwość nieoczekiwanych zmian w planie wynagrodzeń. Ponadto zachęty oferowane w tych programach mogą stwarzać znaczne ryzyko ze względu na możliwość nadużyć ze strony agentów marketingowych, takich jak dostarczanie mylących lub niedokładnych informacji, ukrywanie informacji i składanie osobistych obietnic w ramach procesu sprzedaży, których nie są w stanie/nie chcą spełnić . Niezwykle trudno jest również monitorować postępowanie agentów marketingowych i egzekwować zasady podczas trwania procesu marketingowego.

Brak scentralizowanego zespołu zarządzającego – ekosystem składa się ze zdecentralizowanego sojuszu firm współpracujących ze sobą na rzecz wspólnego celu, dlatego nie ma centralnego mechanizmu podejmowania decyzji. W związku z tym ekosystem musi opierać się na prywatnych umowach między firmami, a protokół rozstrzygania sporów między podmiotami nie został dopracowany tak aby mógł zabezpieczyć wykonalne decyzje.

Podejście nietradycyjne – Oprócz bycia częścią branży blockchain (która była na bardzo wczesnym etapie rozwoju), projekt ma nietradycyjną strukturę (tj. zdecentralizowany sojusz firm) i charakteryzuje się unikalnym modelem licencjonowania w przemyśle.

Założyciele nie mają żadnego wcześniejszego doświadczenia z projektami blockchain – podczas gdy założyciele wydają się mieć znaczne doświadczenie biznesowe (w tym w zakresie technologii i finansów), żaden z założycieli nie prowadził projektu blockchain przed stworzeniem ekosystemu.

Porozumienia z doradcami są niesprecyzowane – Chociaż doradcy robią wrażenie, nie jest jasne, jaka jest umowa między nimi a projektem, z jaką firmą są powiązani i jaka mają benefity.

Słabe strony RYNKU:

Nieznana dynamika rynku – wciąż początki branży blockchain. Chociaż wzrost jest prawdopodobny, nie ma prawdziwego zrozumienia przyszłych kierunków rozwoju branży ani tego, jak niestabilny może być szerszy rynek.

Zwiększona konkurencja – konkurencja dramatycznie rośnie. Na rynku pojawia się wiele nowych projektów. Ta dynamika zwiększa ryzyko, że projekt nie nadąży za tym, co dzieje się w pozostałej części branży.

Słabe strony REGULACJI:

Nieznane środowisko regulacyjne – jest tak wcześnie w rozwoju branży, że agencje regulacyjne na całym świecie zajęły niewiele formalnych stanowisk. Nawigacja potencjalnych zagrożeń regulacyjnych może być bardziej przewidywalna, gdy branża będzie bardziej dojrzała.

Możliwości: Jakie są pozytywne możliwości w przyszłości?

Możliwości SYSTEMOWE:

Blockchain nastawiony na przyszłość – Blockchain został skonstruowany w sposób, który czyni go jednym z najbardziej energooszczędnych systemów na świecie. Jako alternatywa dla systemów proof-of-work (dowód wykonania pracy), które mają ogromne zapotrzebowanie na energię do utrzymania bezpieczeństwa, jest dobrze przygotowany na przyszłość.
Najwyższa użyteczność – Jest szansa, abyśmy byli pierwszym systemem blockchain do płatności kryptograficznych, który można używać praktycznie do wszystkiego, z kartami debetowymi zdolnymi do płacenia kryptowalutami (DasPay).

Możliwości rozbudowy – Wydaje się, że istnieją możliwości rozszerzenia na inne obiecujące zastosowania, w tym finansowanie społecznościowe (Das33) i zdecentralizowane rynki kryptograficzne (DasMarket). Ponadto w systemie o tak dużej mocy obliczeniowej, który jest tak energooszczędny i niedrogi w utrzymaniu, można uruchomić w przyszłości nieograniczoną liczbę aplikacje.

Potencjał do znaczącego przyjęcia na skalę globalną — model polecania „od osoby do osoby” w połączeniu z innymi zaletami blockchain ma potencjał do spopularyzowania technologii wśród bardzo szerokiego grona odbiorców. Ten mechanizm niesie ze sobą potencjał prawdziwej demokratyzacji technologii blockchain.

Możliwości RYNKOWE:

Globalna użyteczność – Szansa na stanie się wiodącym ekosystemem w rozwoju lepszego globalny system wymiany wartości.

Wartość rynkowa – Znacząca wartość może powstać na rynku, jeśli projekt stanie się jednym z udanych systemów wykorzystujących nowe technologie blockchain.

Możliwości REGULACYJNE:

Współpraca z Regulatorami – Możliwość budowania relacji z regulatorami, którzy zaczynają wspierać rozwijającą się branżę blockchain i kryptowalut.

Przywództwo w ramach regulacji – możliwość stania się wiodącym ekosystemem w dziedzinie regulacji branży, zwłaszcza z ekosystemem obejmującym hybrydową strukturę oraz zamiar działania w sferze płatniczej.

Zagrożenia: co zagraża przyszłości?

Zagrożenia SYSTEMOWE:

Struktura sieci – Wszystkie mechanizmy konsensusu mają kompromisy. Mechanizm używany przez ten blockchain stałby się znany jako proof-of-authority (dowód autorytetu). Aby osiągnąć najwyższą prędkość i zdolności transakcyjne, blockchain ma mniej zdecentralizowaną architekturę sieci. Ponadto proof-of-authority wymaga od organu wstępnego przekazania informacji o uprawnieniach licencja na nowy węzeł główny (masternode). Ten mniejszy stopień decentralizacji może zostać potencjalnie wykorzystany przez wewnętrzny personel technologiczny lub złośliwych hakerów.

Struktura portfela – system portfela można opisać jako posiadający strukturę hybrydową, w której klienci zaczynają ze scentralizowanym portfelem (z kluczami prywatnymi przechowywanymi przez scentralizowaną firmę), a następnie mają możliwość przejścia do zdecentralizowanego portfela (w którym będą posiadać własne klucze prywatne). Prawdopodobnie wystąpią trudności u osób przechodzących na zdecentralizowany portfel i zarządzających odpowiedzialnością z tym związaną. Istnieje również ryzyko związane ze scentralizowanym portfelem konta, takie jak kradzież dokonywana przez poufny personel techniczny lub złośliwych hakerów.

Firma marketingowa – jako scentralizowana firma odpowiedzialna za realizację tysięcy tygodniowych wypłat w ramach bardzo satysfakcjonującego programu marketingowego, jest ciągłe zagrożenie, że firma może nie być w stanie kontynuować terminowych płatności (z dowolnej liczby potencjalnych powodów). Istnieje również zagrożenie związane z faktem, że wypłaty z programu marketingowego nie są jeszcze rejestrowane na blockchainie. Brak widoczności prowizji marketingowych na blockchain może stwarzać gamę przyszłych problemów.

Program marketingowy – Istnieje wiele zagrożeń związanych z programami marketingowymi zbudowanymi na zasadach marketingu sieciowego, czyli MLM. Chociaż może to być potężny mechanizm promocyjny, ta forma marketingu może być nadużywana i obarczona przez historię nadużycia przez organizatorów i czołowych promotorów. Przypadki nadużyć były wystarczająco powszechne, aby doprowadzić do powstania kontyngentu „krzyżowców”, którzy są mocno przeciwko jakiejkolwiek firmie, która korzysta ze struktur marketingowych MLM. Jest też chałupnicza prasy anty-MLM-owa, która mogłaby zostać wykorzystana do opracowania oszczerczych kampanii, w mediach społecznościowych, przeciwko firmie. Ryzyko strat związanych z MLM zastosowanym w przedsiębiorstwie działającym w branży blockchain może być wysokie. Prawdopodobnie najbardziej znaczącym ryzykiem jest możliwość przepłacania przez program marketingowy. Szczególnie program oferowany przez NetLeaders został skonstruowany z potencjalnie przecenionymi nagrodami i może prowadzić do znacznej nadpłaty ze działania marketingowe. Historycznie, te rodzaje programów marketingowych są niezwykle trudne do skorygowania po ich zjechaniu z torów, ponieważ wszelkie dokonywane regulacje są bardzo negatywnie odbierane i niosą ze sobą ryzyko demotywacja (i ewentualnej dezercji) całych grup marketingowych.

Konsolidacja władzy przez liderów marketingu – program marketingowy NetLeaders był zasadniczo zaprojektowany przez własnych liderów marketingu (i tych, którzy byli w stanie uzyskać najwięcej z programu), a więc niósł dodatkowe zagrożenia. Skrajna akumulacja korzyści (np. prowizji marketingowych i posiadania monet) może prowadzić do konsolidacja władzy wśród czołowych liderów marketingu. Ta dźwignia może wtedy być używany, aby zwiększyć wpływ liderów w innych dziedzinach ekosystemu. Ponadto istnieje też potencjalne ryzyko rynkowe tworzone przez grupę marketerów gromadzącą dużą liczbę monety praktycznie bez żadnych kosztów (ponieważ ich rzeczywisty koszt zakupu licencji może skutecznie zostać im zwrócony dzięki prowizjom uzyskanym z marketingu programu). Biorąc pod uwagę wzorce nielojalności wśród czołowych liderów branży MLM, potencjalne wyjście dużego kontyngentu najlepszych marketerów połączone z systematycznym dumpingiem ich zbiorów monet stanowiło katastrofalne zagrożenie dla ekosystemu. Ponadto taka konsolidacja wpływów może jeszcze bardziej utrudnić kadrze zarządzającej firmą marketingową wprowadzenia niezbędnych zmian w programie wynagrodzeń jeśli plan zacznie przepłacać powyżej poziomu krytycznego.

Zagrożenia RYNKOWE:

Plemienność branżowa – Istniało ryzyko związane z faktem, że projekt może nie pasować do wyłaniających się norm tej nowej branży i mogą stracić wiarygodność i zostać wykluczone szersze wydarzenia branżowe. Dynamika „plemienności” szerzy się w branży.

Nieznana dynamika – Ponieważ branża jest tak słabo rozwinięta, trudno jest wiedzieć czego oczekiwać. Rynek może znacząco wzrosnąć, albo może runąć do zera – nikt nie wie. Ryzyko w całej branży jest bardzo wysokie.

Ryzyko MLM – korzystanie z programu MLM w projekcie blockchain jest precedensem i może prowadzić do problemów ze strony różnych grup, w tym konserwatywnych grup branżowych (np. stowarzyszeń Bitcoin), istniejących projektów blockchainowych, konkurenci w branży MLM i prasy anty-MLM.

Trendy w branży – Na tak nowym i nierozwiniętym rynku trendy mogą się zmienić niezwykle szybko. Może być bardzo trudno określić, gdzie wzrasta prawda na rynku kłamstw i które ścieżki prowadzą do nieistotnych rozwiązań. W wysoce konkurencyjnym i szybko zmieniającym się przemyśle, łatwo można zostać w tyle.

Możliwe manipulacje na wczesnym rynku – na drodze mogą pojawić się różne wyzwania w rozwoju prawdziwie płynnego rynku, w tym możliwość manipulacji na rynku, (szczególnie w najwcześniejszych stadiach rynków rozwijających się).

Potencjalne nadużycia ze strony scentralizowanych giełd niższego szczebla – jedna z głównych trudności w rozwijaniu rynku to notowanie tokena na giełdach [prawie wszystkie z nich były scentralizowane w tym momencie na rynku]. Nowe monety zwykle rozpoczynają proces od notowania na mniejszych giełdach. Istnieje wiele nadużyć, które mogą wystąpić, zwłaszcza na giełdy niższego poziomu, w tym wygórowane opłaty z góry, słaba realizacja transakcji, „przeciąganie dywanów” (?? ang. „rug pulls”) i handel przeciwko własnym klientom.

Zagrożenia REGULACYJNE:

Możliwe przeregulowanie – jako młoda branża o ogromnym potencjale zakłócenia status quo, istnieje wysokie ryzyko nadmiernej regulacji w niektórych jurysdykcjach.

Możliwość nieporozumień regulacyjnych – istnieje również potencjał dla organów regulacyjnych nie rozumiejących aspektów nowej technologii lub nie chcących pozwolić jej się rozwijać w poszczególnych jurysdykcjach.

Akcja protekcjonistyczna – Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości niektóre jurysdykcje mogą czuć się zagrożone przez branżę i przyjąć szereg środków protekcjonistycznych, które ograniczyłaby potencjał wzrostu w tych krajach.

Podsumowanie:

Po umieszczeniu informacji w powyższych kategoriach, można rozpatrywać kolejnych kategorie. W tym momencie może pomóc wizualizacja informacji w postaci tabeli/siatki. W ten sposób możesz zorientować się, jakie najważniejsze czynniki znajdują się na pełnej liście i gdzie każdy znajduje się w tabeli/siatce.

W piątek podzielę się bardzo ważnymi informacjami na temat naszej podróży jako społeczności – i będzie to obejmować niektóre z konkretnych sposobów, w jakie powyższa dynamika się rozegrała. Informacje odegrają szczególnie ważną rolę w ocenie naszego przyszłego kierunku dla ekosystemu.

Serdeczne dzięki za uwagę. To wzmacnia nasz ekosystem.

Michael Mathias

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przewiń na górę