KryptoChemik.PL

Kryptowaluty, technologia blockchain, ...

Stan ekosystemu GreenPower – pytania i odpowiedzi

Telegram Michael Mathias 2021-05-17 poniedziałek (pdf)

KCH: komentarz KryptoChemik.pl

W naszym ekosystemie miało miejsce kilka znaczących wydarzeń. Poniższe informacje mają na celu zwiększenie zrozumienia przez naszą społeczność wszystkiego, co się wydarzyło.

Co się zmienia w naszym ekosystemie?

Podstawową zmianą jest wzrost stopnia decentralizacji. Decentralizacja jest podstawą autonomii, podstawą wydajności i kluczem do długoterminowego zrównoważonego rozwoju. Zawsze była jednym z głównych celów tego ekosystemu. Była to podstawowa część oryginalnego projektu naszego ekosystemu, a jej rola będzie teraz rosła, gdy nasza społeczność posiadaczy tokenów stanie się bardziej wzmocniona dzięki wprowadzeniu DAO (Decentralized Autonomous Organization – Zdecentralizowanej Autonomicznej Organizacji).

Co rozumiemy przez „decentralizację”?

Pojęcie „decentralizacji” można znaleźć w technologii, jak również w wielu innych dziedzinach, w tym w biznesie i polityce. Zasadniczo oznacza to, że nie ma centralnego organu sprawującego kontrolę nad systemem. Zamiast tego kontrola nad systemem jest rozdzielona pomiędzy uczestników. Systemy zdecentralizowane mają na celu uniknięcie nadużyć władzy przez władze centralne, ale wiążą się one z dodatkowymi kosztami dla uczestników, w tym koniecznością samodzielnego przejęcia przez uczestników niektórych obowiązków (odpowiedzialności).

KCH: kluczowe słowo … odpowiedzialność!

Jak zdecentralizowany był ekosystem?

Nasz ekosystem od początku funkcjonował jako sojusz (alians). Podmioty członkowskie współpracowały ze sobą w celu realizacji strategii biznesowych opartych na współpracy, bez zarządzania procesem przez organ centralny. Zaczęło się od czterech oddzielnych firm zlokalizowanych w czterech różnych krajach, z których każda jest własnością i jest zarządzana przez oddzielne zespoły zarządzające. Stamtąd w miarę rozwoju ekosystemu dodawane były kolejne firmy. (Firmy zostały również usunięte, gdy ich cele nie były już zgodne z innymi firmami członkowskimi sojuszu.)

KCH:
DasCoin – DasCoin Ltd, Hong Kong – Michael Mathias, Dyrektor Generalny (CEO)
DasFinancial – DasFinancial AG, Switzerland – Terry O’Hearn, Prezydent (Executive Chairman)
WebWallet – WebWallet Pte Ltd, Singapore – George Sarcevich, Dyrektor (Director)
NetLeaders – CL Singapore Pte Ltd, Singapore – John Pretto, Dyrektor (Director)

Jaki jest cel struktury ekosystemu?

Ten zdecentralizowany sojusz (alians) firm został zaprojektowany w celu zapewnienia elastyczności, odporności i zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej.

Jakie są zalety struktury ekosystemu?

Zdecentralizowany globalny sojusz dobrze nadaje się do długoterminowego działania ekosystemu opartego na blockchain. Dzięki swojej strukturze nasz ekosystem przetrwał wiele burz, w tym zmiany rynkowe, ataki sieciowe, naruszenia portfeli, kampanie oszczerstw, nieporozumienia regulacyjne, nieuczciwych programistów, zbuntowanych członków sojuszu i wywrotowych członków społeczności, a także szereg strategicznych zwrotów. Przez to wszystko struktura naszego ekosystemu była silna i nadal trwa.

Jakie są wyzwania struktury ekosystemu?

Struktura stworzyła również szereg trudności, szczególnie w zakresie zarządzania operacyjnego. Bardziej scentralizowane struktury zarządzania (takie jak pojedynczy podmiot gospodarczy) pozwalają na szybsze i bardziej zdecydowane podejmowanie decyzji oraz dają uczestnikom systemu poczucie jasności co do reguł i ich własnych ról. Ponadto zwykle istnieją ustalone protokoły egzekwowania tych zasad. Jednak w przypadku zdecentralizowanego sojuszu wiele decyzji musi być wspólnie uzgodnionych przez zespoły zarządzające różnych firm członkowskich sojuszu. Czasami okazywało się to niezwykle trudne, ponieważ są to autonomiczne podmioty gospodarcze działające w różnych jurysdykcjach i nie ma formalnego mechanizmu podejmowania scentralizowanych decyzji. W związku z tym dla sojuszu niezwykle trudne było wykonanie wielu strategii biznesowych opartych na współpracy. Strategiczne rozbieżności między podmiotami członkowskimi doprowadziły do ​​szeregu negatywnych skutków, w tym nieefektywności, niewłaściwej alokacji zasobów, straconych szans, nieudanych dostaw, niespełnionych celów i nieudanych inicjatyw.

Jak PowerDAO rozwiązuje te wyzwania?

Wraz z utworzeniem PowerDAO ekosystem będzie miał teraz odpowiednio zdecentralizowany mechanizm podejmowania decyzji. Głosowanie przez członków PowerDAO nad propozycjami generowanymi przez społeczność może skutecznie skonsolidować pewne decyzje dotyczące ekosystemu, a tym samym pomóc w wyjaśnieniu i ujednoliceniu strategii biznesowych wśród podmiotów członkowskich sojuszu. Obecność tego mechanizmu decyzyjnego powinna rozwiązać istniejące problemy związane z zarządzaniem i poprawić wyniki wydajności, jednocześnie zwiększając stopień decentralizacji w ramach ekosystemu.

KCH: zwiększenie decentralizacji TAK, ale czy „tłum” ma … wizję?

Jak to się stanie?

Po niedawnym referendum społecznościowym uczestnicy Ostatecznego Okresu Wymiany (Swap) stejkują (staking) teraz swoje GRN w systemie MVault. Otrzymali również tokeny GovernancePower (GOV), które będą odgrywać główną rolę w działaniu systemu głosowania społeczności PowerDAO. W sekcji Propozycje (Proposals) systemu MVault posiadacze GOV będą wkrótce mogli głosować nad propozycjami w oparciu o wagę ich odpowiednich udziałów. Zapewni to społeczności szybkie decyzje i utoruje drogę dla kilku bardzo ekscytujących możliwości.

Jak zmieni się sytuacja dla poszczególnych członków społeczności?

Nastąpiła znacząca zmiana w dynamice mocy naszego ekosystemu. Każdy posiadacz tokena w DAO przejmie część władzy, którą wcześniej posiadały firmy członkowskie sojuszu. Oznacza to, że członkowie społeczności muszą podjąć dodatkowe kroki, których wcześniej nie musieli podejmować. W związku z tym członkowie naszej społeczności będą musieli być coraz bardziej samodzielni i decyzyjni. Sukces lub porażka będą teraz zależeć od decyzji członków naszej społeczności, a nie od decyzji podejmowanych przez zespoły zarządzające firm członkowskich sojuszu.

KCH: tak to jest … hmmm … demokracja … z tym, że nie jestem przekonany o jakości tak podejmowanych decyzji i o ilości ludzi, którzy będą chcieli się zaangażować. Większość weszła do systemu po coś innego i bez nastawienie do odpowiadania za sam system. Plusem jest to, że waga decyzji zależy od posiadanej ilości monet, jak rozumiem GovernancePower (GOV).

Czy ta zmiana nastąpi od razu?

Nie, ten proces może przebiegać stopniowo. Na poziomie członków społeczności system MVault został zaprojektowany tak, aby początkowo był scentralizowanym doświadczeniem użytkownika z głosowaniem poza łańcuchem, a następnie oferował możliwości stopniowego przejścia do bardziej zdecentralizowanego i samodzielnego doświadczenia użytkownika (ostatecznie integrując zdecentralizowane portfele powiernicze (?? ang. non-custodial wallet) ). W poprzednich latach, kiedy interakcja z oryginalnym systemem portfela wymagała użycia urządzenia sprzętowego (KCH: Validatora), stało się jasne, że istnieje znaczna krzywa uczenia się działania w bardziej zdecentralizowany sposób. MVault został specjalnie zaprojektowany do tego celu i zapewni szereg narzędzi, które pomogą każdemu członkowi społeczności w płynnym i stopniowym przejściu.

Jak MVault wpisuje się w nową strukturę ekosystemu?

System MVault jest w trakcie stawania się częścią PowerDAO i będzie obsługiwany przez jego członków. PowerDAO jest w końcowej fazie formalnego tworzenia i więcej szczegółów na jego temat zostanie podanych w nadchodzących tygodniach.

Gdzie jest mapa drogowa?

Nowa mapa drogowa nie zostanie opublikowana, dopóki posiadacze tokenów nie zgodzą się formalnie (poprzez mechanizm głosowania DAO) na szereg ważnych decyzji dla ekosystemu. Poprzedni plan działania nie jest już aktualny z powodu pojawienia się nowego modelu zarządzania ekosystemem.

Kiedy społeczność rozpocznie głosowanie nad propozycjami?

Oczekuje się, że głosowanie rozpocznie się w czerwcu, gdy system propozycji zostanie zintegrowany z MVault i pierwsze propozycje będą gotowe do przesłania społeczności. System wniosków, który miał zostać ukończony do końca tego miesiąca, trwa nieco dłużej niż przewidywano. Ze względu na hybrydową strukturę MVault system propozycji nie może wykorzystywać istniejących ram systemu głosowania i musi być rozwijany od podstaw.

Jakie są pierwsze decyzje, które podejmie społeczność?

Pierwszą decyzją będzie wybór podstawowego protokołu operacyjnego PowerDAO. Gdy to zostanie ustalone, społeczność zagłosuje za przyjęciem oficjalnego kierunku dla ekosystemu, a następnie zacznie autoryzować krótkoterminowe cele strategiczne i związane z nimi inicjatywy.

Jakie są możliwe kierunki dla naszego ekosystemu?

Utrzymanie aktualnego kursu: Z pewnością możemy kontynuować istniejącą ścieżkę, która obejmuje model tokenów członkowskich dla GRN, wprowadza nowy token natywny ( PWR) dla Powerchain i koncentruje się na dostarczaniu punktów lojalnościowych opartych na blockchain i programach partnerskich klientów. Przepustowość transakcji, szybkość bloków, efektywność kosztowa i mocne strony zarządzania zasobami Powerchain sprawiają, że jest on idealny do mikrotransakcji, które są tak powszechne w tych zastosowaniach. W naszej społeczności istnieje również dziedzictwo marketingu polecającego, które prawdopodobnie można wykorzystać do napędzania rozwoju systemu z tego rodzaju ukierunkowaniem.

Protokół nagród dla zdecentralizowanej sieci: Kolejną opcją może być wybranie innego formatu nagród, takich jak nagrody zaprojektowane w celu zachęcenia do budowania i przyjmowania aplikacji w zdecentralizowanej sieci.

Wschodzące obszary: Możemy również rozważyć zupełnie nowe kierunki, które wykorzystują mocne strony Powerchain 2.0. Dzięki stosunkowo niewielkim modyfikacjom nasz blockchain można dostosować do tworzenia rozwiązań w rozwijających się obszarach branżowych, takich jak szybko rozwijająca się sfera tokenów niewymienialnych (ang. non-fungible) (NFTs). Istnieje również ruch w segmencie rynku, który określam jako „DeMar” dla marketingu zdecentralizowanego (który jeszcze nie jest „rzeczą”, ale prawdopodobnie stanie się nią w ciągu najbliższych kilku lat). Wiązałoby się to z zastosowaniem zasad decentralizacji w sferze marketingu. Jak większość z was wie, ta sama dynamika została już zastosowana w sferze finansów i szybko zyskała popularność w ciągu ostatniego roku i jest teraz znana jako „DeFi”. Rynek szybko ewoluuje, więc istnieje wiele nowych obszarów, które można rozważyć pod kątem przyszłego zastosowania technologii Powerchain. Należy również wziąć pod uwagę pojawiające się tematy strukturalne.

Nowe warianty przeszłych wdrożeń: W społeczności są również tacy, którzy są zainteresowani spojrzeniem na kierunki, które były wcześniej badane w naszym ekosystemie, w tym płatności (takie jak DasPay / AlliancePay), finansowanie społecznościowe ( Das33) i rynki handlowe (DasMarket). Chociaż istnieją ważne powody, dla których inicjatywy te nie powiodły się na wcześniejszych etapach historii ekosystemu, mogą pojawić się nowe możliwości sukcesu dzięki podejściu do tych koncepcji w innowacyjny sposób lub przy użyciu bardziej zdecentralizowanych strategii.

KCH: Ten punkt mnie zainteresował. Może przez sentyment do tego co budowałem, w co wierzyłem, co miałem w ręku i z czego korzystałem, czyli DasPay. Bezpośrednia płatność DasCoin, z wykorzystaniem karty MasterCard w systemie AlliancePay. Wrażenia nie do zapomnienie.
Das33 czyli finansowanie społecznościowe też mnie (nas, bo jest nas więcej) interesuje. Kilka projektów możemy już wdrażać. Dlatego rozpatrujemy też tokenizację w projekcie ZENIQ & Safir.

Warstwa podstawowa: Istnieje również możliwość skupienia się na rozbudowie Powerchain jako rozwiązania platformy warstwy podstawowej warstwy 1, zamiast realizować protokoły warstwy 2 lub aplikacje warstwy 3. Niezależnie od tego, na której warstwie się koncentrujemy, można podjąć decyzje o dodaniu lub zmianie aspektów warstwy 1 Powerchain przed uruchomieniem Powerchain 2.0, w tym zmianę mechanizmu konsensusu lub bardziej zdecentralizowaną architekturę węzłów.

KCH: to dla specjalistów, informatyków, programistów. Czy masowego posiadacza tokenów GRN może to zainteresować?

W jaki sposób można wnieść pomysły na ukierunkowanie ekosystemu?

Pomysły można zgłaszać publicznie na kanale Telegram lub wysyłać prywatnie do dowolnego administratora na naszym kanale Telegram. Wydawało się, że w ostatnich dniach na naszym kanale pojawiło się zamieszanie związane z tym ćwiczeniem społecznościowym, a podczas tych dyskusji mieliśmy więcej „sędziów” niż „graczy”. Nie ma potrzeby nadmiernej analizy. Przeprowadźmy po prostu otwartą dyskusję na temat pomysłów i potencjalnych kierunków. Być może w czasie, który pozostał do rozpoczęcia głosowania przez społeczność, rozmowy te staną się bardziej produktywne. Mamy nadzieję, że dodatkowe propozycje będą również wysyłane za pośrednictwem prywatnych wiadomości do zespołu administracyjnego.

W jaki sposób propozycje zostaną przedstawione społeczności?

Nasz Komitet Propozycji (który początkowo będzie składał się z obecnego zespołu administracyjnego z naszego kanału Telegram) będzie współpracować z indywidualnymi autorami, aby pomóc uporządkować przesłane propozycje do przystępnego formatu, nad którym społeczność może głosować. Po sfinalizowaniu formatowania oferty zostaną zaplanowane do publikacji w systemie MVault.

Jak społeczność ma oceniać propozycje?

Każdy członek społeczności może przejrzeć każdą propozycję i dokonać oceny przed głosowaniem. Moja sugestia jest taka, że pracujemy razem nad zastosowaniem ram decyzyjnych do każdej propozycji, na przykład przeprowadzając klasyczną analizę SWOT:

  • silne strony (Strengths)
  • słabe strony (Weaknesses)
  • szanse, okazje (Opportunities)
  • zagrożenia (Threats)

Opublikuję przykład analizy SWOT jeszcze w tym tygodniu (w środę), w której zastosuję te ramy do oryginalnej propozycji, za którą każdy z nas był odpowiedzialny przed podjęciem decyzji o zostaniu częścią tej społeczności: propozycja licencji NetLeaders. Pamiętaj, aby to odszukać, ponieważ da to wgląd w ważne aspekty strukturalne ekosystemu.

Jakie inne względy są pomocne w określeniu przyszłego kierunku?

Wyczucie czasu: W związku z dynamiką rynku kolejnym ważnym czynnikiem jest wyczucie czasu. W oparciu o odstępy w poprzednich pięciu cyklach w branży blockchain/krypto w ciągu ostatnich 12 lat, w ciągu najbliższych 0-9 miesięcy prawdopodobnie pojawi się bessa. Kiedy tak się stanie, w oparciu o te ostatnie pięć cykli, bessa prawdopodobnie potrwa około 12 miesięcy przed wznowieniem okresu wzrostu. Tego rodzaju cykliczne dane są ważne dla nas wszystkich, aby o nich pamiętać przy określaniu kierunku ekosystemu.

Przewidywanie: Biorąc pod uwagę cykle na szerszym rynku, bardzo ważne jest dla nas, abyśmy myśleli w kategoriach tego, dokąd zmierza rynek (za 12-18 miesięcy), zamiast gonić za tym, co obecnie na rynku jest gorące. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe, ale warto o tym pamiętać, gdy wyznaczamy kierunek na przyszłość. Chociaż zrozumienie aktualnych trendów na rynku z pewnością ma sens, szczególnie cennym ćwiczeniem jest próba ustalenia, dokąd te trendy zmierzają.

Proces: Kiedy skupiamy się tylko na zewnętrznych osiągnięciach i zapominamy o uhonorowaniu procesu, stajemy się jak Ikar z greckiej mitologii. Ikar chciał polecieć na Słońce, więc skonstruował parę gigantycznych skrzydeł wykonanych z wosku. Były to ogromne i piękne skrzydła, które przymocował do swoich ramion. Potem, niczym nowoczesna lotnia, wystartował z klifu i poszybował na prądach wiatru, lecąc coraz bliżej Słońca. Był jednak źle przygotowany i nie zdawał sobie sprawy, że zbliżanie się do słońca spowoduje stopienie jego skrzydeł. Nagle Ikar spadł do oceanu i w końcu został wyrzucony na brzeg. To, o czym Ikar zapomniał, to to, że docieramy do Słońca lub do dowolnego miejsca, robiąc krok po kroku w procesie, który jest odpowiedni do celu. Ikar był tak skoncentrowany na pragnieniu olśnienia innych swoim osiągnięciem, że ostatecznie zdewaluował ten proces.

Jakie są największe wyzwania stojące przed naszą społecznością?

#1: Brak zrozumienia. Nie tylko brak wiedzy technicznej na temat naszej branży, ale także brak zrozumienia naszej wspólnej historii i siebie nawzajem. Wszędzie tam, gdzie brakuje zrozumienia, fałszywe założenia i informacje spekulacyjne zyskują wpływ i powodują nieporozumienia. Rezultatem jest obfitość strachu, niepewności i wątpliwości.

2#: Opór przed przyjęciem odpowiedzialności. Za nasze osobiste decyzje, za nasze delegowane decyzje i za decyzje podjęte przez tych, którym przekazaliśmy naszą osobistą władzę. Odmowa odpowiedzialności za nasze decyzje jest pozbawiona mocy. Patrzenie na siebie przez pryzmat wiktymizacji (KCH: działanie wyrządzające komuś krzywdę, sprawiające, że dana osoba staje się jego ofiarą) hamuje rozwój i uniemożliwia osiągnięcie sukcesu.

KCH: zgadzam się: odmowa odpowiedzialności za nasze decyzje jest pozbawiona mocy!

KCH: Stawianie siebie w pozycji ofiary nie prowadzi do celu i sukcesu.

#3: Szybkie tempo zmian. Nie tylko w branży blockchain, ale w wielu innych aspektach naszego życia. Przyspieszające tempo zmian sprawia, że świat jest coraz trudniejszy do zrozumienia i bardziej niebezpieczny w nawigacji. Presja, by być na bieżąco z rozwojem, stwarza niekończące się zapotrzebowanie na naszą uwagę i prowadzi do chronicznego wyczerpywania się energii.

Jaki jest dotychczas najważniejszy rozwój ekosystemu w 2021 roku?

Zakończenie konwersji GRN na Ethereum i uruchomienie MVault były ważne, ale moim zdaniem najważniejszym wydarzeniem w tym roku jest utworzenie szwajcarskiego stowarzyszenia dla posiadaczy GRN. To jest coś, co nie zostało ogłoszone do tej pory i będzie miało niezwykle pozytywny wpływ na naszą społeczność. Niezależnie od utworzenia PowerDAO, tworzone jest szwajcarskie stowarzyszenie w celu prawnego reprezentowania interesów wszystkich posiadaczy tokenów GRN. Po zakończeniu tworzenia szwajcarskie stowarzyszenie będzie miało prawie 100 000 członków i zacznie działać w interesie swoich członków.

KCH: Stowarzyszenie samo w sobie ma silę, z tym że znów zależy to od zaangażowania się poszczególnych członków oraz działań Zarządu Stowarzyszenia. Generalnie to dobre posunięcie.

Dlaczego posiadanie Stowarzyszenia GRN jest tak ważne?

Mając pozycję prawną zapewnioną przez to szwajcarskie stowarzyszenie, nasza społeczność wkrótce rozpocznie agresywne działania prawne w celu odzyskania aktywów, które zostały skradzione lub są obecnie nielegalnie przetrzymywane. Straty te są wynikiem przestępstw, które obejmują wielokrotne ataki na portfele cyfrowe i sprzeniewierzenie środków, i które miały miejsce w różnych jurysdykcjach na całym świecie. . Chociaż niektóre z tych aktywów nigdy nie zostaną odzyskane, prawdopodobnie można odzyskać ponad 20 milionów dolarów tych aktywów. W ramach działań naprawczych zostaną wniesione sprawy karne przeciwko byłym konsultantom, byłym programistom, byłym marketerom, byłym sprzedawcom, byłym radcom prawnym (i powiązanym ze sobą zespołom zawodowym) oraz dwóm scentralizowanym giełdom – z których wszystkie popełniły przestępstwa przeciwko tej społeczności. Ponadto, po uzyskaniu zgody członków, stowarzyszenie będzie również starało się formalnie zaangażować w toczące się postępowania sądowe przeciwko krajowemu urzędowi europejskiej agencji ochrony konsumentów w celu odzyskania znacznych środków należących do naszej społeczności, które są nielegalnie przetrzymywane przez władze od ponad trzech lat.

Dlaczego wcześniej nie zajęto się tymi sprawami?

Do czasu powstania szwajcarskiego stowarzyszenia posiadaczy tokenów GRN dochodzenie sprawiedliwości w tych przypadkach było prawie niemożliwe z powodu braku legitymacji prawnej, która wynika z ekosystemu działającego jako zdecentralizowany sojusz. Nie tylko nie było możliwości odpowiedniego zajęcia się tymi przestępstwami za pomocą normalnych dróg sądowych, ale także brakowało kanałów umożliwiających legalne ujawnienie informacji społeczności. Głównym problemem było to, że nie było podmiotu posiadającego status prawny, który byłby wystarczająco reprezentatywny dla stron najbardziej poszkodowanych przez te przestępstwa (tj. posiadaczy GRN). Na szczęście jednak utworzenie szwajcarskiego stowarzyszenia składającego się z większości posiadaczy GRN jest idealnym rozwiązaniem. Wynik naszego niedawnego referendum społecznościowego otworzył drogę do zorganizowania większości posiadaczy tokenów GRN (skonsolidowanych przez system MVault) w sformalizowane stowarzyszenie szwajcarskie, co z kolei zapewnia naszej społeczności posiadaczy tokenów GRN odpowiednią pozycję prawną. Konsolidacja właścicieli poprzez MVault i późniejsze utworzenie szwajcarskiego stowarzyszenia skutecznie rozwiązuje problem prawny, który nękał nasz ekosystem przez ostatnie trzy lata.

Jakie są kolejne kroki dotyczące Stowarzyszenia GRN?

Po zakończeniu tworzenia stowarzyszenia, formalne ujawnienie szczegółów istotnych spraw społecznych zostanie udostępnione wszystkim członkom stowarzyszenia GRN bezpośrednio przez system MVault. Członkowie Stowarzyszenia GRN będą również mieli dostęp do mechanizmu głosowania za pośrednictwem systemu MVault, aby głosować nad propozycjami dotyczącymi konkretnie spraw dotyczących posiadaczy GRN.

Jakie inne informacje zostaną udostępnione społeczności w tym tygodniu?

W tym tygodniu zostaną opublikowane jeszcze dwa ważne dokumenty:

ŚRODA: Analiza SWOT: W środę podzielę się szczegółową analizą SWOT niektórych istotnych czynników, które należało ocenić przed podjęciem decyzji o pierwotnej propozycji licencji NetLeaders. Chociaż ten dokument ma na celu zilustrowanie rodzajów czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o kierunku ekosystemu, przyniesie on również dodatkową korzyść w postaci uzyskania pewnego wglądu w dynamikę strukturalną naszego ekosystemu.

PIĄTEK: List Ogłoszeniowy Stowarzyszenia GRN: W piątek opublikuję list, który oficjalnie powiadomi naszą społeczność o powstaniu Stowarzyszenia GRN, a także przedstawi obszerny przegląd dynamiki najważniejszych incydentów, jakie miały miejsce w naszym ekosystemie pomiędzy 2018-2021. Dostarczy to odpowiedzi na wiele pytań, które krążyły w naszej społeczności, a które nigdy nie mogły zostać właściwie rozwiązane ze względu na zdecentralizowaną strukturę naszego ekosystemu. Najgłębsze szczegóły zostaną podane dopiero po udostępnieniu w systemie MVault formalnych mechanizmów Stowarzyszenia GRN (ze względów prawnych). Jednak w piątek pojawi się wiele informacji, które połączą kropki dla wielu w społeczności o tym, co się stało i dlaczego się stało w ciągu ostatnich trzech lat.

Dziękuję Tobie

Dziękuję bardzo za uwagę! Proszę o zaplanowanie przejrzenia dokumentów, które zostaną opublikowane w środę 2021-05-19 Analiza SWOT (Licencja NetLeaders) i w piątek GRN Association. List część 1, które będą zawierały więcej wglądu i informacji o naszym ekosystemie.

Michael Mathias

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przewiń na górę