Warunki i definicje dla Akademii MagicLime

Warunki i definicje

Konto Premium – płatna usługa, która zapewnia dostęp do ograniczonych funkcji Platformy. Opłata za zakup konta premium jest jednorazowa i stała. Funkcje dostępne przy zakupie konta znajdują się pod adresem https://app.magiclime.academy/buy_premium.

Program bonusowy – program lojalnościowy Akademii MagicLime (MagicLime Academy), system nagradzania Klientów, za pomocą którego Użytkownicy mogą uzyskiwać dodatkowe dochody.

Monety Lime – główna wirtualna waluta Platformy służąca do wzajemnych rozliczeń na Platformie.

Bonusy Bitlime – specjalna subwaluta bonusowa przeliczana z monet Lime i służąca do udziału w programie bonusowym, zdobywania doświadczenia i miejsc w zespole Użytkownika.

System rozliczeniowySystem – tabela rozliczeniowa ustalająca liczbę transakcji oraz kolejność płatności na rzecz Uczestników.

Klon – system wirtualny mający na celu zduplikowanie Uczestnika w systemach podrzędnych. Klon umożliwia tworzenie nowych siatek bez tworzenia dodatkowego konta. Za każdym klonem zapełniane są nowe miejsca.

Inteligentny Klon (Smart Clone) – wirtualny system mający na celu zduplikowanie Uczestnika w systemach podrzędnych, którego algorytm polega na wyszukiwaniu Uczestnika Systemu, który nie otrzymał płatności w programie bonusowym. Na podstawie wyników zautomatyzowanego wyszukiwania Inteligentny Klon wchodzi do systemu Uczestnika w celu zapewnienia mu gwarantowanej jednorazowej płatności.

Płatność partnerska – płatność na rzecz wyższego Partnera w systemie.

Wypłata – subwaluta bonusowa wypłacana przez Platformę Uczestnikowi jako nagroda za spełnienie określonych warunków któregokolwiek z programów bonusowych.

Poziom – wydzielona część programu bonusowego, zawierająca specjalne warunki przejścia i wypłaty.

Opłata wstępna – stała kwota bonusowych walut Bitlime, mająca na celu aktywację określonego programu bonusowego. Każdy program bonusowy ma swoją własną opłatę wstępną.

Skarbonka – ilość walut bonusowych Bitlime zgromadzonych przez Uczestnika podczas przejścia poziomu w programie bonusowym w celu przejścia na kolejny poziom w Systemie.

Mentor – Uczestnik znajdujący się o jedną linię wyżej w systemie, będący osobą, która podała link polecający do przystąpienia do programu bonusowego.

Oświadczenie

**  Informacje zawarte na stronie nie stanowią porady inwestycyjnej, pochodzą z materiałów źródłowych projektu, prezentacji firmowych i partnerskich oraz mojej pracy nad projektem. Zostały przedstawione zgodnie z moją obecną wiedzą i doświadczeniem.

Ryzyko a zysk

Każdy biznes i nowe możliwości wiążą się z ryzykiem. Im większy nakład (zasoby, praca), tym większe ryzyko ale i możliwy większy potencjalny zysk.
Ryzykiem są też utracone możliwości.
Myśl! i analizuj to co (nie)wybierasz.

Przewiń na górę